درباره ما

درباره ما

درباره ما

شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند (مینومارت) یکی از 20 شرکت گروه صنعتی مینو می باشد، که در سال1387در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و بصورت رسمی فعالیت خود را از خردادماه 1400 شروع کرد.

شرکت های هلدینگ مینو عبارتند از:

 

 

 

 

شرکت های تولیدی

شرکت صنعتی مینو

شرکت پارس مینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت صنایع غذایی مینو فارس

شرکت مینو کاسپین

شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

شرکت قندمینو فسا

شرکت کشت و صنعت ماریان(چاشنی)

شرکت رباط زاگرس

شرکت چاپ و بسته بندی تندیس

 

شرکت های توزیع، پخش و خرده فروشی

شرکت پخش قاسم ایران

شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند

شرکت پخش سراسری مینو

شرکت صادراتی

شرکت صادراتی پرسوئیس

شرکت خدمات مالی و مدیریت

شرکت مالی و مدیریت معین آزادگان

شرکت بازرگانی

شرکت بازرگانی پارس گستر

شرکت عمران و ساختمان

شرکت ره آورد سازندگی

شرکت های بیمه و کارگزاری

شرکت پوشش گستر مینو

کارگزاری برخط آتیه سازان مینو