نحوه ارسال سفارش

نحوه ارسال سفارش

نحوه ارسال سفارش

پس از سفارش و ثبت آن از طریق سیستم فروش تلفنی، اطلاعات شما شامل آدرس، شماره تلفن دریافت می گردد و پس از هماهنگی با واحد ارسال، سفارش شما بصورت رایگان و در سریع ترین حالت ممکن به شما تحویل داده می شود.