امور مشتریان

امور مشتریان

امور مشتریان

واحد امور مشتریان شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند:

 از آنجائیکه رعایت اصل مشتری مداری، از استراتژی های شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند می باشد و رعایت این امر از ارکان اصلی این سازمان بوده، با شروع فعالایت فروشگاه های زنجیره ای مینو مارت، دپارتمان امور مشتریان در شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند تشکیل شد که در حال حاضر با دو شماره  90001212و 021488383 آماده پاسخگویی به مشتریان محترم می باشد.

ما همواره آماده دریافت انتقادات ، پیشنهادات و پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می باشیم.